Περιγραφή

Ο Τεχνικός έλεγχος των σχημάτων πραγματοποιείτε στους 2 ειδικά διαμορφωμένους διαδρόμους ελέγχων, από άρτια εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό μας χρησιμοποιώντας ...
Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά

Ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί τεχνικός έλεγχος, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: Επιβατικά και Φορτηγά Oχήματα 'Αδεια ...
Διαβάστε περισσότερα