Ο Τεχνικός έλεγχος των σχημάτων πραγματοποιείτε στους 2 ειδικά διαμορφωμένους διαδρόμους ελέγχων, από άρτια εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό μας χρησιμοποιώντας εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Υποχρέωση σχημάτων για Τεχνικό Έλεγχο:

 • Ο πρώτος έλεγχος (Αρχικός) για τα καινούργια Ε.Ι.Χ. και Φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, διενεργείται σε τέσσερα (4) χρόνια (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας.
 • Οι επόμενοι έλεγχοι(Περιοδικοί), των οχημάτων αυτών, είναι κάθε δύο χρόνια (με περιθώριο τρεις (3) εβδομάδες πριν ή μία (1) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου.
 • Για τα καινούργια Ε.Δ.Χ. και Ασθενοφόρα, ο πρώτος έλεγχος διενεργείται σε ένα (1) έτος (με περιθώριο ± 1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Οι επόμενοι έλεγχοι για τα οχήματα αυτά, καθώς και για τα εκπαιδευτικά οχήματα, είναι κάθε ένα (1) χρόνο με περιθώριο τρεις (3) εβδομάδες πριν ή μία (1) εβδομάδα μετά από την ημερομηνία που αναγράφεται στο δελτίο τεχνικού ελέγχου.

Υποχρέωση οχημάτων για Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)
Η ΚΕΚ για ένα όχημα πρέπει να ανανεώνεται ετησίως, εκτός των ΕΔΧ, στα οποία πρέπει να ανανεώνεται ανά εξάμηνο.

Εκούσιος Έλεγχος 
Υπάρχει η δυνατότητα στην περίπτωση που υπάρχει Δελτίο Τεχνικό Ελέγχου σε ισχύ και ο οδηγός απλά επιθυμεί έλεγχο σε ένα ή περισσότερα μέρη του οχήματος του, για να εξακριβώσει την κατάσταση του οχήματος του να πραγματοποιείται ολικός ή μερικός Εκούσιος έλεγχος.

Κατά την διαδικασία του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων , γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι:

 • Ταυτοποίηση οχήματος και οπτικός έλεγχος του οχήματος.
 • Έλεγχος καυσαερίων οχήματος.
 • Έλεγχος ευθυγράμμισης οχήματος.
 • Έλεγχος απόδοσης αναρτήσεων οχήματος.
 • Έλεγχος απόδοσης φρένων και χειρόφρενου οχήματος.
 • Έλεγχος φώτων (στόχευση και ένταση φώτων πορείας και διασταύρωσης).
 • Οπτικός έλεγχος της κατάστασης των συστημάτων του οχήματος στο κάτω μέρος αυτού (το όχημα τοποθετείτε σε ειδικά διαμορφωμένη ράμπα).
 • Ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος διαρκεί περίπου τριάντα λεπτά.

Μετά το τέλος της διαδικασίας ελέγχου τα αποτελέσματα των μετρήσεων συγκεντρώνονται αυτόματα από το σύστημα μηχανογράφησης και αποστέλλονται στο Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Εκδίδετε Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) ή το Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ), αν πρόκειται για εκούσιο έλεγχο και ενημερώνετε ο πελάτης για την κατάσταση του οχήματος του.